Belgium

Relatie met patiëntenverenigingen

Intercept’s ondersteuning van patiëntenorganisaties in België is te vinden in het Belgische transparantieplatform (https://www.betransparent.be).

Intercept heeft de volgende patiëntenverenigingen gesteund in België in het jaar 2018. Deze informatie kan veranderen en zal regelmatig bijgewerkt worden, gewoonlijk op jaarlijkse basis.

Patiëntenvereniging
Bedrag
Doel van de betaling
European Liver Patients' Association €7,200 Financiële ondersteuning voor standruimte op de EASL NAFLD Summit in september 2018.

Relations avec les associations de patients

Les informations concernant le soutien d’Intercept aux associations de patients en Belgique peuvent être trouvées en consultant le site de la Transparence belge (https://www.betransparent.be).

Intercept a appuyé les associations de patients suivantes en Belgique pendant l’année civile 2018. Les informations à ce propos sont susceptibles de changer et seront mises à jour de temps à autre, généralement une fois par an.

Association de patients
Montant
Objet du paiement
European Liver Patients' Association €7,200 Soutien financier pour le stand réservé lors du congrès EASL NAFLD de septembre 2018.

Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen

Intercepts Unterstützungen an Patientenorganisationen in Belgien finden Sie auf der Belgischen Transparenzplattform (https://www.betransparent.be).

Intercept hat im Kalenderjahr 2018 folgende Patientenorganisationen in Belgien unterstützt. Die Informationen sind nicht endgültig und werden von Zeit zu Zeit, in der Regel jährlich, aktualisiert.

Patientenorganisation
Betrag
Verwendungszweck
European Liver Patients' Association €7,200 Finanzielle Unterstützung für Standflächen beim EASL NAFLD-Gipfel im September 2018.