Norway

Intercept Nordic Offices

Lyngby Hovedgade 10C,
2800 Kgs. Lyngby
Denmark

T: +45 8893 4720
E: Info-Norway@Interceptpharma.com
Intercepts Nordiske avdeling ble etablert i 2015 og yter støtte innen medisin, salg og markedsføring i Norge. Teamet jobber målrettet for å tilby og opprettholde service av høy kvalitet til leversamfunnet.

Hvis du vil ha mer informasjon om Intercept Pharmaceuticals produkter, vennligst kontakt vår Medical information på
T: +47 21 93 96 73
E: medinfo@interceptpharma.com

Bivirkninger skal rapporteres til Intercept Pharmaceuticals på

https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger.

Bivirkninger skal rapporteres. Skjemaer og informasjon for dette kan bli funnet på
T: +47 21 93 96 73
E: drugsafety@interceptpharma.com
Customer Service Hotline:
T: 800 14536
F: 800 14441
E: no.service@icptrx.com