Sweden

Intercept Nordic Offices

Lyngby Hovedgade 10C,
2800 Kgs. Lyngby
Denmark

T: +45 8893 4720
E: Info-Sweden@Interceptpharma.com

Intercepts nordiska kontor, som etablerades 2015, tillhandahåller medicinsk, försäljnings- och marknadsföringssupport för de nordiska länderna. Vi är fast belutna att erbjuda och upprätthålla service av hög kvalitet till gemenskapen kring leversjukdomar.

Om du vill ha mer information om Intercept Pharmaceuticals produkter, vänligen kontakta vår Medical information på
T: +46 (0)8 503 364 17
E: medinfo@interceptpharma.com

Biverkningar ska rapporteras. Blanketter och information om detta kan hittas på
www.lakemedelsverket.se.

Biverkningar bör rapporteras till Intercept Pharmaceuticals på
T: +46 (0)8 503 364 17
E: drugsafety@interceptpharma.com

Customer Service Hotline:
T: 020 795 555
E: se.service@icptrx.com

Relation med Patientorganisationer
Intercept har gett stöd till följande svenska patientorganisationer 2017. Informationen kan komma att ändras och kommer att uppdateras på årlig bas.

Patientorganisation
Belopp
Syfte
Renata Brucker-Privatkonto €1307 Pbc-föreningen i Sverige c/o Brucker, Smedbyvägen 26 184 32 Åkersberga, Sverige