The Netherlands

Ondersteuning patiëntenverenigingen

Intercept’s ondersteuning van patiëntenorganisaties voor 2019 in Nederland is te vinden in het Transparantieregister (https://www.transparantieregister.nl/nl-nl/home).

Intercept verleende ondersteuning voor de volgende patiëntenverenigingen die in Nederland zijn gevestigd tijdens kalenderjaar 2018. De informatie is onderhevig aan verandering en zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt, meestal op jaarbasis.

Patiëntenvereniging
Bedrag
Ondersteunde activiteiten
Nederlandse Leverpatiënten Vereniging €3,500.00 Financiële ondersteuning voor het vertalen, aanpassen en creëren van Nederlandse PBC-Patiënt Richtlijnen gebaseerd op de EASL PBC-Patiënt Richtlijnen
Nederlandse Leverpatiënten Vereniging €5,000.00 Financiële ondersteuning voor het ontwikkelen en uitbrengen van een brochure voor huisartsen over PBC en de "do's" en "don'ts" aangaande mensen met PBC
Nederlandse Leverpatiënten Vereniging €150.32 Honorarium voor presenteren op de EASL PBC Netwerk Vergadering

Intercept verleende ondersteuning voor de volgende patiëntenverenigingen die in Nederland zijn gevestigd tijdens kalenderjaar 2017. De informatie is onderhevig aan verandering en zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt, meestal op jaarbasis.

Patiëntenvereniging
Bedrag
Ondersteunde activiteiten
Nederlandse Leverpatiënten Vereniging €550 Vertaling naar het Engels van de stigmavideo ‘Leverpatiënten zijn het zat’
  €2,500 PBC-consortium: belangenbehartiging, patiëntondersteuning en delen van informatie
  €3,000 PBC-consortium vergadering
  €3,000 Testgroep voor patiëntenmaterialen
  €1,000 NASH-consortium: belangenbehartiging en delen van informatie
Nederlandse Leverpatiënten Vereniging namens het EU PBC Patient Network €30,000 Ondersteuning voor het organiseren van de International PBC Day campagne in natura door middel van het aanbieden van diensten door een agentschap

Indien u meer informatie wenst over een geneesmiddel van Intercept Pharmaceuticals, neem dan contact op met ons Medical Information team via
T: +31 (0)20 713 9216
E: medinfo@interceptpharma.com

Gelieve bijwerkingen te melden. Meldingsformulieren en informatie kunnen gevonden worden op
www.lareb.nl.
Gelieve bijwerkingen ook bij Intercept Pharmaceuticals te melden via
T: +31 (0)20 713 9216
E: drugsafety@interceptpharma.com

Customer Service Hotline:
T: 0800 022 6571
E: nl.service@icptrx.com

2019 Netherlands Transparency Disclosure - R&D
2018 Netherlands Transparency Disclosure – R&D
2017 Netherlands Transparency Disclosure – R&D